Általános szerződési feltételek

1. Általános információk

Jelen szerződési feltételek az Aqua-Terra Lab Kft. (továbbiakban: Szállító) azon partnereivel (továbbiakban: Vevő) létesített üzleti kapcsolatot szabályozzák, akik webshopon keresztül vásárolnak. Az alábbi szabályozást mind a Szállító, mind a Vevő magára nézve kötelezőnek tartja.

Az Aqua-Terra Lab Kft. webáruházának kínálatában laboratóriumi felszerelések, illetve monitoring eszközök találhatóak. A webshopon keresztül megvásárolt termékek szállítási határideje termékfüggő. A
termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt mindenkori áfát, de a szállítási költséget nem (ez a „szállítás” menüpontban olvasható, illetve a rendelés menete alatt feltűntetett).

A megrendelés elküldése írásbeli szerződésnek tekinthető, mely a megrendelő és az Aqua-Terra Lab Kft. között magyar nyelven jött létre. Az Aqua-Terra Lab Kft. a megrendeléseket nyilvántartja, és azok a megrendelő számára bármikor hozzáférhetőek.

 

2. Megrendelés

A webshopból való vásárlás regisztrációt igényel. A kosár tartalma regisztráció nélkül is megnézhető és módosítható.

 

3. A megrendelés visszaigazolása

Szállító először e-mailben küld visszaigazolást, mely csak a vásárlás számítógépes rendszerbe való bekerülésének tényét erősíti meg. A hivatalos visszaigazolás a várható szállítási határidő, a vételárak és a szállítási költség pontos feltüntetésével külön kerül továbbításra. Ennek küldése e-mailben, csatolt fájlként történik a Vevő regisztrált e-mail címére. A Szállító az aláírás nélküli visszaigazolást is elismeri. A Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi. Amennyiben a Vevő két munkanapon belül nem jelzi bárminemű kifogását, a Szállító a megrendelést, illetve a  visszaigazolást érvényes szállítási szerződésnek tekinti.

A megrendelés visszaigazolásán szereplő árakat a Szállító magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

4. A megrendelés teljesítése

A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen. E kitétel alól kivételt képez az olyan termék szállítása, amely termék nyilvánvalóan csak egy másik termékkel együtt használható (pl. egy készülék és tartozéka). Határidőn túli szállításnál, ha a Vevő előzetesen nem jelezte a megrendelés visszavonását, a terméket köteles átvenni.

A Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti szállításra, illetve részteljesítésre.

Külön megállapodás hiányában a Vevő nem kötelezheti a Szállító megbízottját a tételes áruátadásra. Amennyiben tételes átvétel nem történik, a Vevőnek csak a szállítási dokumentumon (szállítólevélen) feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. A Vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot az áruleszállítással megbízott cég képviselőjének jelenlétében kell felbontani és az állapotot jegyzőkönyvezni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Mindkét esetben haladéktalanul értesíteni kell a Szállítót.

Utólagos tételes átvételnél a Szállító vállalja, hogy minőségi vagy mennyiségi eltérés esetén a feltárt hiányosságot költségmentesen korrigálja. A Vevő vállalja, hogy együttműködik az eltérés okainak feltárásában, illetve átvételkori állapotában megtartja vagy visszajuttatja a reklamált terméket. Utólagos átvételnél a Szállító jóhiszeműséget feltételez a Vevő részéről.

 

5. Szállítás

A webshopban megrendelhető termékek ára a belföldi szállítás díját nem tartalmazza. Ennek összegét az e-mailben történő visszaigazolás és vásárlás során kapott számla külön tartalmazza.

 

6.Garancia

A Szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a hazai szavatosságra, illetve garanciára vonatkozó jogszabályokat tekinti irányadónak. (49/2003. (VII.30.) GKM rendelet). A Szállító elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén vállalja a termék cseréjét vagy javítását a termék, illetve a probléma jellegétől  függően.

Minőségi vagy garanciális probléma esetén a Vevő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával vagy számla másolattal, illetve garancialevéllel igazolni. A Szállító vállalja, hogy a reklamációt házon belül költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja a Vevőt. A Szállító feltételezi a Vevő együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését a korrekt, peren kívüli kiegyezésre. Amennyiben nem születik megegyezés és bármelyik fél kezdeményezésére külső döntnök vagy szakértő bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél állja, akinek felelősségét a külső döntnök vagy szakértő megállapította.

 

7. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

 Ilyen esetek az alábbiak:

  • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
  • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
  • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
  • A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

 

8. Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvétellel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül az Aqua-Terra Lab Kft. a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (Egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, az estleges hiányos vagy sérült átvett termékről
jegyzőkönyv készül.

 

9. Panaszkezelés rendje

Az Aqua-Terra Lab Kft. célja, hogy a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen, de amennyiben mégis valamilyen panasz merül fel azt az [email protected] e-mail címen illetve faxon vagy postai levél útján is közölheti. Munkatársaink a panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálják, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatják a Vevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Vevő rendelkezésére.

 

10 Adatvédelmi információk

Az Ön személyes adatainak védelme az Aqua Terra Lab KFt. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben levő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (p. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

Az Aqua-Terra Lab Kft. oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Aqua-Terra Lab Kft. Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

11. Záró rendelkezések

A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A jelen szállítási feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de visszamenőleges hatálya nincs. Az aktuális általános szállítási feltételek közzétételére a Szállító nem kötelezi magát, de hivatkozhat rá kiadott bizonylatokon vagy szerződésekben.

A szállítási feltételek bármely másolata csak a Szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.

X